top of page
Regulamin

X OGÓLNOPOLSKI Festiwal KOLĘD I PASTORAŁEK G L O R I A  on - line

Kielce1.12.2022 – 27.01.2023

CELE  FESTIWALU:

1.Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.

2.Poszerzanie wiedzy na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia.

3.Promocja młodych wokalistów.

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach

ZASIĘG FESTIWALU:

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Gloria” adresowany jest do uczestników z całej Polski  (szkoły, domy kultury, kluby, studia piosenki, placówki wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni).

KATEGORIE WIEKOWE:                                                                                                                                                              

 I kategoria: soliści do 6 lat

II kategoria: soliści 7- 9 lat

III kategoria: soliści10 – 13 lat 

IV kategoria: soliści 14 – 16 lat    

 V kategoria: soliści 17 – 23 lat

VI kategoria - Zespoły wokalne  młodsze do 13 lat

VII kategoria- Zespoły wokalne  starsze 14 - 23 lata (max liczba uczestników w zespole 15 osób)

UWAGA ! O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia solisty i pełne daty urodzenie większości członków zespołu

                                            

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych do 23 roku życia (włącznie).

  2. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest nagranie w warunkach domowych występu wokalnego z jednym utworem do wyboru:

-  kolęda

-  pastorałka

-  piosenka o tematyce świątecznej  w dowolnym języku,

 - zamieszczenie go na You Tube

- wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego

- przesłanie na adres  konkurs.gloria@gmail.com  potwierdzenia opłaty akredytacyjnej (prosimy w tym samym dniu co wysłanie formularza)

UWAGA! - Oprócz nagrań dokonanych w warunkach domowych dopuszczamy także filmy z nagraniami z konkursów, koncertów itd. bez jakiejkolwiek postprodukcji

​ 3.Film nie musi być profesjonalnej jakości (wystarczy jakość telefonu komórkowego).

 4.Nagrania studyjne nie będą oceniane przez Jury.

 5.Podkładem muzycznym użytym w nagraniu może być pół-playback (dopuszczane są chórki w pół-playbacku, wyłącznie w kategoriach solistów) akompaniament własny . Dopuszczamy oczywiście także wykonania a capella.

 6.Każdy z uczestników zobowiązany jest do uiszczenia opłaty akredytacyjnej . Akredytację przysyłamy na konto:

            ING Bank Śląski 05 1050 1416 1000 0022 3630 7944 

 7  Odbiorcą wpłaty jest Stowarzyszenie Wspierania dzieci i Młodzieży uzdolnionej w Kielcach

 8. W tytule wpłaty podajemy: 1. „Gloria 2023” 2. Nazwisko i Imię  3. Kategoria wiekowa)  

 9. UWAGA! Zdobywcy Grand Prix oraz  I miejsca w kategoriach solistów, nie mogą startować w kolejnej edycji w kategorii, w której byli już zwycięzcami.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, terminarzu oraz poszczególnych punktów imprezy.

WYMOGI DOTYCZĄCE FILMU Z WYKONANIEM UTWORU KONKURSOWEGO:

1.Filmy wyłącznie w orientacji poziomej z ujęcia statycznego

2.Film może być nagrany za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego,telefonu komórkowego, tabletu, kamerki internetowej

3.Dopuszczamy zarówno nagrania z mikrofonem jak i bez jego użycia

4.Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja programowa w ścieżkę audio czyli : korekta intonacji, nakładanie efektów, kompresja

5.Niedozwolone jest montowanie ścieżek video, dopuszczamy wyłącznie jedno ujęcie

6.Film zamieszczamy na serwisie You Tube i tytułujemy wg. wzorca :

GLORIA 2023- IMIĘ I NAZWISKO-TYTUŁ UTWORU-KATEGORIA WIEKOWA (wpisujemy numer kategorii)

 

AKREDYTACJA

- solista- 60 zł

- każdy członek zespołu wokalnego - 30 zł

-w przypadku uczestnictwa w kategorii  solistów i zespołów akredytację wnosi tylko solista

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Formularze zgłoszeniowe i potwierdzenie wpłaty akredytacji można przysyłać od dnia  01.12.2022r. do dnia 09.01.2023r. (do godz. 23:59).

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania naboru do konkursu przed upływem regulaminowego terminu

w przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej rzetelną i wnikliwą ocenę prezentacji konkursowych przez Jury.

Jeżeli będziemy się takiej sytuacji spodziewali określimy z pewnym wyprzedzeniem termin zamknięcia naboru w danej kategorii

HARMONOGRAM KONKURSU :

1.12.2022- otwarcie fanpage konkursowego, publikacja regulaminu, prezentacja Jury konkursu powołanego przez organizatorów

1.12.2022 - 9.01.2023– rejestracja uczestników

13.01.2022 - publikacja listy uczestników konkursu

27.01.2023– Koncert laureatów on-line ,ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu na fanpage FB konkursu i stronie

http://www.mdkkielce.pl 

KRYTERIA OCENY JURY:

- warsztat wokalny,

- interpretacja utworu,

- wyraz artystyczny,

- dobór repertuaru,

- aranżacja;

 

NAGRODY :

Jury konkursu przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie wyróżnienia, nagrody specjalne, a także nagrodę główną GRAND PRIX . Zdobywcy miejsc w kategoriach solistów i zdobywca Grand Prix ,otrzymają nagrody finansowe.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział  lub zdobyte miejsce w formie elektronicznej.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Informacja o laureatach konkursu pojawi się na stronie http://www.mdkkielce.pl/  w dniu 27.01.2023 oraz na fanpage FB konkursu.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

  1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.

  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,

25-514 Kielce ul. Kozia 10.a tel. 41- 36 76 650, Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

  • Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych organizatorów: oraz na profilu Facebook MDK Kielce i fanpage konkursu.

  • Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

  • Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: konkurs.gloria@gmail.com

  • Zgłoszenie do konkursu poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu a w przypadku osób nieletnich równoznaczne z wyrażeniem  przez zgłaszającego rodzica/opiekuna prawnego,zgody na uczestnictwo w konkursie

bottom of page